मा‍. लीला गिरी

मुख्यमन्त्री एवं श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री

राजेन्द्र प्रसाद पन्थी

उपसचिव (प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी)
हाम्रो बारे

लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/०६ को निर्णयानुसार स्वीकृत प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७८ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ भाद्र १८ गते प्रदेश राजपत्र खण्ड ५ संख्या ८ मा प्रकाशन भए बमोजिम साविकको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार शाखा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अर्न्तगत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु र सेवा कार्यालयहरु समेत समावेश गरी मन्त्रालय स्थापना भई कार्यारम्भ भएको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९/०३/३१ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८ को नियम ७ को अनुसूची १ र २ मा हेरफेर गरी मन्त्रालयको नाम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय  कायम भएको छ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र:

पदाधिकारी/कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
प्रकाशन