अधिकृत (पुरातत्व)

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम कृष्णचन्द्र गिरी
सम्पर्क ठेगाना सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७, रुपन्देही
टेलिफोन नम्बर 9841115148
ईमेल krishnachandragiri@yahoo.com, darpanopticalplus@gmail.com
स्थाई ठेगाना सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७, रुपन्देही