दीर्घकालीन सोचः

मर्यादित श्रम र रोजगारको सिर्जना र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गर्ने ।

 

लक्षः

प्रदेशभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी श्रमशक्तिको सहज व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै यातायात क्षेत्रको सुरक्षा, व्यवस्थापन र नियमन मार्फत यातायात क्षेत्रलाई चुस्त बनाउने ।

 

उद्देश्यः

प्रदेशभित्रको श्रमशक्ति व्यवस्थापन र सुरक्षित रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा सहितको उन्नत जिवनयापन तथा सहुलियतपूर्ण सार्वजनिक यातायात सेवा र अनुशासित यातायात प्रणालीको स्थापना गर्ने ।