सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असार २४, २०८१ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम
असार १२, २०८१ निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा।
फागुन २३, २०८० तहबृद्धि सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा।
माघ १४, २०८० श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० को मस्यौदा सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।
मंसिर २, २०८० लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप विकाससँग सम्बन्धित सूचना
साउन ४, २०८० सूचीदर्ता सम्बन्धी सूचना।
साउन ४, २०८० अन्तर प्रदेश चल्ने यात्रुबाहक सवारी र मालबाहक सवारीको भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना।
पुस ५, २०७९ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रशारणको प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना!
मंसिर १५, २०७९ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रशारण सम्बन्धमा सूचीकृत हुने तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!
साउन ९, २०७९ अस्थायी ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आ.व. २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।
साउन ४, २०७९ रोजगार सहायक सम्बन्धी सूचना!
साउन १, २०७९ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना!