सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
माघ १४, २०८० श्रम तथा रोजगार नीति, २०८० को मस्यौदा सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।
मंसिर २, २०८० लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप विकाससँग सम्बन्धित सूचना
साउन ४, २०८० सूचीदर्ता सम्बन्धी सूचना।
साउन ४, २०८० अन्तर प्रदेश चल्ने यात्रुबाहक सवारी र मालबाहक सवारीको भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना।
पुस ५, २०७९ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रशारणको प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना!
मंसिर १५, २०७९ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रशारण सम्बन्धमा सूचीकृत हुने तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!
साउन ९, २०७९ अस्थायी ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आ.व. २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।
साउन ४, २०७९ रोजगार सहायक सम्बन्धी सूचना!
साउन १, २०७९ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना!
बैशाख ६, २०७९ सीपमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि स्वीकृत भएका प्रस्तावदाताहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना!
चैत २९, २०७८ सीपमूलक तालिममा स्वीकृतिका लागि छनोटको आशय सम्वन्धी सूचना!
फागुन २९, २०७८ सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा छनौट भएका पालिकाहरुका लागि जानकारी सम्वन्धमा ।