सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस ५, २०७९ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रशारणको प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना!
मंसिर १५, २०७९ सन्देशमूलक सूचना सामग्री प्रशारण सम्बन्धमा सूचीकृत हुने तथा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!
साउन ९, २०७९ अस्थायी ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आ.व. २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा।
साउन ४, २०७९ रोजगार सहायक सम्बन्धी सूचना!
साउन १, २०७९ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना!
बैशाख ६, २०७९ सीपमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि स्वीकृत भएका प्रस्तावदाताहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना!
चैत २९, २०७८ सीपमूलक तालिममा स्वीकृतिका लागि छनोटको आशय सम्वन्धी सूचना!
फागुन २९, २०७८ सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा छनौट भएका पालिकाहरुका लागि जानकारी सम्वन्धमा ।
फागुन १९, २०७८ आ.व. २०७८।७९ मा सञ्‍चालन हुने सीपमूलक तालिम कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत विषयगत तालिमको सङ्ख्या र सञ्‍चालन हुने स्थानहरु (स्थानीय तह) को विवरण
फागुन १९, २०७८ मन्त्रालयको मिति २०७८।१०।२९ को सूचना बमोजिम सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा सूचीकृत भएका संस्था/फर्म/कम्पनीको विवरण
माघ २९, २०७८ सूची दर्ता आह्यन गरिएको सूचना
माघ १८, २०७८ तालिम संचालनको प्रतिवद्धता पठाउने समयावधि थप गरीएको ।