बोलपत्र आह्वान
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक १५, २०७९ यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी, रुपन्देहीको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना। (दोश्रो पटक प्रकाशित)
बैशाख २२, २०७९ सम्झौता गर्न आउने सूचना! (दुईपाङ्‍ग्रे सवारी साधनका लागि ट्रायल सेन्टर)
बैशाख १५, २०७९ बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना!
चैत २३, २०७८ Invitation for Electronic bid for Construction of two wheeler Trail Center
चैत ६, २०७८ सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा।
चैत ३, २०७८ सवारी साधन खरिद गर्ने बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकासित)