शाखा अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम रूका भट्टराई
टेलिफोन नम्बर 9860478481
इ-मेल rukka.bhattarai777@gmail.com
स्थाई ठेगाना गल्याङ्ग- ११, स्याङ्गजा